• PAN-ALL, the Flush partition factory

  • PAN-ALL, the Flush partition factory

  • PAN-ALL, the Flush partition factory

  • PAN-ALL, the Flush partition factory

  • PAN-ALL, the Flush partition factory

  • PAN-ALL, the Flush partition factory

  • PAN-ALL, the Flush partition factory

 

MILIEUBEHEERSYSTEEM PAN-ALL N.V.

Als toonaangevend fabrikant van systeemwanden voert de firma Pan-All een proactief milieubeleid. Daarvoor heeft PAN-ALL een aantal voorschriften en regels geïmplementeerd die van toepassing zijn in onze ganse productieketen, leveranciersketen, waardeketen en alle andere stakeholders.

Milieuzorg maakt deel uit van ons dagelijks bedrijfsbeleid. Daarbij gaan we verder dan het louter naleven van regel- en wetgeving. Reeds jarenlang streven we naar een minimale impact van onze productie en onze wandsystemen op het milieu. Het proactief beleid voor duurzame ontwikkeling wordt regelmatig bijgestuurd en gevoerd op de verschillende vlakken. Zonder een garantie- en kwaliteitscontroleplan te willen zijn dat in aanmerking komt voor ISO 14001-certificering, brengt dit document een aantal goede praktijken samen die specifiek zijn om de tevredenheid van de eindklant te waarborgen.

PAN-ALL voert een proactief beleid op het gebied van milieu. Een proactief beleid voor duurzame ontwikkeling, duidelijk beschreven en toegelicht, ondersteund door onze afdelingen, en waarbij de betrokkenheid van elke medewerker wordt vooropgesteld. Het milieubewustzijn van medewerkers verbeteren en individuele en collectieve milieu-initiatieven aanmoedigen. Bevordering van investeringen in onderzoek en ontwikkeling en de verspreiding van innovatie. Dit proactieve beleid voor duurzame ontwikkeling omvat meerdere domeinen.

 

  1. MILIEUBELEID EN DOELSTELLINGEN

 

Ontwerp duurzame scheidingssystemen

Gebruik zoveel mogelijk duurzame materialen

Ontwikkel het milieubewustzijn van alle medewerkers

Transitie naar duurzame energie

Minimaliseren luchtvervuiling en broeikasuitstoot

Optimaliseer het afvalbeheer

Energie besparen

 

 

  1. BEDRIJFSPLAN EN ACTIES

 DUURZAME WANDSYSTEMEN

Systeemwanden zijn op zich een zeer milieubewust systeem. Door toepassing van onze Flush systeemwanden benadrukt u de duurzaamheid van uw gebouwen. De Flush wandsystemen zijn budgetvriendelijk, milieubewust en passen dankzij hun grote flexibiliteit in een groene leefomgeving. Uw onderneming groeit. Afdelingen worden toegevoegd of gebundeld. De beschikbare ruimte moet snel en naadloos kunnen ingericht worden op elke gewijzigde behoefte. Dankzij hun doordacht concept creëren de Flush systeemwanden in een mum van tijd een stijlvolle en functionele werkomgeving. De Flush systeemwanden groeien met u mee en staan op ieder moment borg voor een optimale benutting van de beschikbare ruimte. Onze systeemwanden zijn 100% herbruikbaar. Wijzigingen van uw kantoorruimtes worden snel uitgevoerd en dit zonder vernietiging of vervuiling. Onze systeemwanden hebben veel voordelen ten opzichte van de gangbare scheidingswanden. De grootste voordelen zitten in de eenvoudige en snelle plaatsing, kant en klare levering, droge plaatsing (ten opzichte van gipskartonwanden) en een zeer grote flexibiliteit in het hergebruik. Akoestische, brandwerende en esthetische eigenschappen blijven intact ook na het demonteren en hermonteren van onze wandsystemen. Los van de herbruikbaarheid van onze systeemwanden zelf kunnen deze allemaal ook zo goed als voor 100% terug uit elkaar gehaald worden tot ieder afzonderlijk component. Zo kan alles gerecycleerd worden in de juiste afvalstroom als onze wanden niet herbruikt worden. 

 

DUURZAME MATERIALEN

Van een duurzaam ontwerp naar duurzame onderdelen. De flexibiliteit en de zeer hoge kwaliteit van alle gebruikte materialen garanderen een uitzonderlijk lange levensduur van onze systeemwanden. Onze systeemwanden zijn vervaardigd uit een zo maximaal mogelijk percentage gerecycleerd materialen. We gebruiken spaanderplaten met een PEFC-label en laagste formaldehyde-uitstoot klasse E1 in overeenstemming met norm EN 13986. PEFC is een label dat de consument garandeert dat het hout of het papier zijn herkomst heeft in duurzaam beheerde bossen. PEFC, een niet-gouvernementele milieuorganisatie, is het letterwoord voor 'Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes'. Het PEFC-systeem dat wereldwijd vertegenwoordigd is, is actief in certificatie van duurzaam bosbeheer. Concreet promoot PEFC een bosbeheer dat tegelijkertijd milieuvriendelijk, sociaal gunstig en economisch leefbaar is.

Alle houten onderdelen van onze systeemwanden bestaan uit PEFC of FSC gecertifieerde materialen.

Lakken van de zichtbare profielen volgens het Qualicoat-label. Isoleren gebeurt met minerale wol producten, deze zijn ongevoelig voor veroudering, zodat de eigenschappen gedurende onbeperkte tijd behouden blijven. Ook is rotswol kiemvrij en anorganisch. Het kan daardoor geen voedingsbodem vormen voor bacteriën of schimmels.

ENERGIEBEWUST

Pan-All wil het bewustzijn en de discipline op vlak van milieu van zijn medewerkers ontwikkelen om zo concrete resultaten te bereiken via individuele en gemeenschappelijke initiatieven. Dit wordt onder andere gerealiseerd door het gebruik van carpoolen en fiets te stimuleren. Maar ook door energie te besparen, zoals onder meer elke avond de lichten, computers en printers uit te schakelen, te investeren in spaarlampen en de lichten te doven in onbezette kantoren. Bij de inkoop van grondstoffen en nieuwe investeringen wordt er rekening gehouden met de invloed van de aangekochte goederen op het milieu. Indien mogelijk wordt er overgeschakeld op milieuvriendelijke grondstoffen en systemen. Bij de aankoop van nieuwe installaties en machines wordt er al in de studiefase rekening gehouden met mogelijke milieubelastende effecten van de installaties en indien nodig maatregelen getroffen om hinder te voorkomen of beperken.

TRANSITIE NAAR DUURZAME ENERGIE

De transitie naar duurzame energie is al zeer ver gevorderd. Zo werden systematisch al bijna alle dieselwagens vervangen hybride of volledige elektrische wagens en wordt de luchtvervuiling en broeikasuitstoot geminimaliseerd.

Ons machinepark wordt voor bijna 40% gevoed door 356 zonnepanelen op het dak van onze productiehallen. De nodige verdere elektriciteit die nodig bestaat uit een combinatie van verschillende soorten volledig groene stroom. Dit aspect is zeer belangrijk en wordt als primordiaal gezien bij het vernieuwen van energiecontracten.

AFVALBEHEER

Goed afvalbeheer is gebaseerd op 3 pijlers: voorkomen, sorteren en recyclen. 

Het vermijden van afval moet altijd de eerste prioriteit zijn op het gebied van afvalbeheer. Een belangrijke eerste stap is het consumeren van duurzame materialen, waarvan het gebruik resulteert in minimaal afval. Het meeste afval wordt selectief gesorteerd. Tijdens het sorteren zal een belangrijk punt zijn om te zorgen voor een optimale scheiding van materialen. Aan de basis hiervan ligt de mogelijkheid van hergebruik, recycling of bepaalde gevaarlijke eigenschappen die zullen bepalen welke materialen in geschikte faciliteiten moeten worden behandeld. In een optimaal milieubeleid is het noodzakelijk om te voorzien in de gescheiden inzameling van glas, papier en karton, pmd, hout, metaal en divers afval. Het is belangrijk om de scheiding van recyclebare producten zo vroeg mogelijk in de productiecyclus te plannen. Natuurlijk kunnen economische factoren niet over het hoofd worden gezien. Dit zal vaak resulteren in het sorteren en groepsgewijs afvoeren van verschillende soorten afval. Hierbij is het van belang ervoor te zorgen dat het betreffende afval niet wordt vermengd met andere producten. Er moet te allen tijde worden gezorgd dat deze behandelingen zo worden uitgevoerd dat er rekening wordt gehouden met het milieu en dat absolute veiligheid wordt gegarandeerd voor de mensen die de triage gaan doen. Zowel gevaarlijk afval als ander gesorteerd afval wordt vervoerd volgens strikte wet- en regelgeving. Een goed afvalbeheer staat nooit op punt. Maar er wordt continu aan gewerkt. Afvalbeheer evolueert ook voortdurend, dus blijven onze medewerkers op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen door regelmatige workshops.

ONTWIKKEL MILIEUBEWUSTZIJN

Op regelmatige basis worden workshops georganiseerd of trainingssessies gegeven over milieubewustzijn. Hierdoor brengen we de basisprincipes van milieubewustzijn onder de aandacht en laten we zien hoe individuele acties een verschil kunnen maken. We betrekken medewerkers actief om ideeën en suggesties aan te dragen voor milieuvriendelijke initiatieven. Het gevoel van betrokkenheid kan worden vergroot door hen actief te laten deelnemen aan groene projecten. Door de recente aankoop van een papier- en plastic-pers werd ervoor gezorgd dat de recyclingfaciliteiten fors vereenvoudigd. Bij iedere aankoop overweeg we het gebruik van milieuvriendelijke producten en materialen op kantoor. Verantwoordelijken binnen de organisatie kunnen een krachtig voorbeeld zijn. Leidinggevenden worden gestimuleerd om duurzaam gedrag te omarmen en dit laten zien, zo dat dit anderen inspireert om hetzelfde te doen. We evalueren regelmatig de milieuprestaties van de organisatie en communiceer de resultaten naar medewerkers.

ENERGIE BESPAREN

Pan-All wil het bewustzijn en respect voor het milieu van haar medewerkers ontwikkelen om via individuele en gezamenlijke initiatieven concrete resultaten te behalen. Dit wordt verder bereikt door het gebruik van een carpoolsysteem en fietsen te stimuleren. Aangezien extreme minimalisering van het papiergebruik noodzakelijk is, wordt bij externe correspondentie alleen gebruik gemaakt van het traditionele papierformaat wanneer dit absoluut noodzakelijk is. Het gebruik van papier, inktpatronen en toners wordt tot een minimum beperkt door het systematische gebruik van het digitale en niet-papieren kanaal voor elke overdracht van informatie die niet hoeft te worden afgedrukt. Maar ook door energie te besparen, zoals elke nacht lichten, computers en printers uitdoen, investeren in spaarlampen en lichten uitdoen in elke onbezette ruimte. Bij de inkoop van grondstoffen en bij nieuwe investeringen houden we rekening met de invloed van producten op het milieu. In alle mogelijke gevallen schakelen we over op grondstoffen en systemen die het meest respectvol zijn de omgeving. Bij de aanschaf van nieuwe installaties en machines houden we rekening met eventuele negatieve effecten op het milieu en nemen we indien nodig maatregelen om de impact op het milieu te voorkomen of te minimaliseren.

  1. CONTROLES EN CORRIGERENDE MAATREGELEN

PAN-ALL heeft een eigen monitoring- en meetapparaat ontwikkeld. Dit wordt beheerd door de milieuverantwoordelijke en 2 milieu assistenten. De 2 milieu assistenten zorgen voor de dagdagelijkse opvolging. De milieuverantwoordelijke staat in voor de controle hierop en rapporteert rechtstreeks aan de directie.

MONITORING EN METING

De prestaties van elk project worden geëvalueerd op basis van de indicatoren die voor elk jaar zijn gedefinieerd. De algehele prestatiebeoordeling wordt beoordeeld door de beoordelingen van elke operatie te combineren.

NIET-NALEVING EN CORRIGERENDE MAATREGELEN

Elke storing die een milieu-impact zou genereren, wordt door de verantwoordelijke diensten geïnformeerd en adequaat behandeld. Analyse van de ernst en het optreden leidt tot corrigerende maatregelen. Alle verwerkingen en corrigerende acties worden vastgelegd. Deze disfuncties kunnen worden opgespoord door interne en externe audits, afwijkingen van wettelijke drempels, externe klachten, oefeningen voor noodoplossingen, enz. De monitoringstabel voor verbeteracties wordt actueel gehouden en op intranet geplaatst, en wordt regelmatig beoordeeld.

PERFORMANCE METING

Het waterverbruik en de CO2-emissies worden bijgehouden en gecontroleerd :

CO2-uitstoot globaal : 1. Directe emissies: 118.58 ton CO2eq / 2. Indirecte emissies: 21.95 ton CO2eq

CO2-uitstoot wagenpark: 2718gr over 20 wagens in 2022 : gemiddeld uitstoot per wagen = 135,90 gr / 2173gr over 19 wagens in 2023 : gemiddeld uitstoot per wagen = 114,36 gr / Ons wagenpark werd dus op 1 jaar tijd 18% minder belastend.

Waterverbruik : Ondanks ons zeer laag waterverbruik houden we ons verbruik nauwlettend in de gaten. Verbruik in het jaar 2022 was 173m³ en 184³ in 2021. Er werd dus 6% minder water verbruikt.

Aantal interne informatiesessies omtrent ons milieubeheerssysteem : 2022 : 1 / 2023 : 2 / Stijging van aantal informatiesessies met 1. 

Supply Chain Sustainability: Percentage van leveranciers ondervraagd over hun milieu-impact van aan ons geleverde producten. 2022 : 0 / 2023 : 29 / Stijging van aantal ondervraagde leveranciers met 29.

Recyclage doelstellingen : 

PAN-ALL heeft als doelstelling om het gebruik van gerecycleerde materialen in de FLUSH systeemwanden te vergroten. Op dit moment slaagt PAN-ALL er nog niet in om deze doelstellingen te bereiken vanwege de afhankelijkheid van leveranciers en het gebrek aan bewijslast om de reeds verwerkte recyclagematerialen te kunnen certificeren volgens Cradle-to-Cradle normen. Daarom vertegenwoordigen de huidige percentages van recyclagematerialen het maximale niveau dat PAN-ALL momenteel kan bereiken. PAN-ALL werkt aan een strategie om haar recyclagedoelstellingen in de loop der tijd te realiseren. Dit omvat nauwe samenwerking met leveranciers en betreft vooral actieve inspanningen om de benodigde bewijslast te verzamelen om het gebruik van recyclagematerialen in de systeemwanden van PAN-ALL te kunnen claimen en daarmee te certificeren onder de Cradle-to-Cradle normen.

Onze focus zal in 1e fase uitgaan naar fabrikanten van de onderdelen die het grootste % van het gewicht van onze producten uitmaken (2024-2026) : glas, spaanplaten, aluminium, staal en isolatie.

In een 2 fase (2026-2030) zullen we de fabrikanten aansporen voor de kleinere onderdelen van onze wandsystemen.

AUDITS

De milieuverantwoordelijke stelt jaarlijks een intern auditprogramma op dat wordt gevalideerd in de directiebeoordeling.

MANAGEMENT BEOORDELING

Jaarlijks wordt een managementreview gehouden om het milieubeheersysteem te beoordelen en ervoor te zorgen dat het nog steeds passend, voldoende en effectief is met betrekking tot enerzijds de waargenomen resultaten voor elk van de projecten tijdens de voltooide periode en anderzijds het aandeel van wijzigingen in het kader van de geplande missies. Om te beslissen over de noodzakelijke aanpassingen, wordt de performance van het systeem jaarlijks beoordeeld als onderdeel van de directiebeoordeling.

 

 
 

Webdesign : ETS-Informatics | © 2024 PAN-ALL nv systeemwanden, alle rechten voorbehouden | Sitemap