• PAN-ALL, the Flush partition factory

  • PAN-ALL, the Flush partition factory

  • PAN-ALL, the Flush partition factory

  • PAN-ALL, the Flush partition factory

  • PAN-ALL, the Flush partition factory

  • PAN-ALL, the Flush partition factory

  • PAN-ALL, the Flush partition factory

 

Industriezone Diebeke 13
9500 Geraardsbergen
BELGIE
Tel: +32 54 41 24 71 
Fax: +32 54 41 85 06
BTW TVA BE 417.629.738 
H.R. R.C. oud. 24.151 
Reg. 417.629.738-06.16.03
Klasse 7 - Catg. D4 - Klasse 7 - Catg. D5

Onze Code of Conduct en Human Rights Policy is op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar in pdf formaat. Vraag deze hier aan : info@pan-all.be

 

Met onze human rights policy willen we de belangrijkste risico’s voor de mensenrechten op en buiten onze productiesite beschouwen. In deze HRP beschrijven we de belangrijkste actiepunten voor het verbeteren van mensenrechten die verband houden met de eigen activiteiten van het bedrijf, de toeleveringsketen, de productcycli en het recycleren van de producten, relevante gemeenschappen en andere relevante belanghebbenden. Wij onderschrijven de verklaring van de Verenigde Naties over de mensenrechten en de verklaring van de Internationale Arbeidsorganisatie over fundamentele beginselen en rechten op het werk. We verwachten van ons personeel dat ze respectvol zijn in al hun professionele interacties met collega's, klanten, bezoekers en andere zakenpartners. Wanneer er sprake is van een overtreding, zullen passende disciplinaire maatregelen worden genomen. Onze aanpak is consistent met de geest en bedoeling van de Guiding Principles van de Verenigde Naties, de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties, de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, de richtlijnen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) voor multinationale ondernemingen, de Verklaring over fundamentele beginselen en rechten aan het werk van de Internationale Organisatie (ILO), de Guiding Principles on Business and Human Rights van de Verenigde Naties en de Modern Slavery Act 2015, met respect voor de mensenrechten, fundamentele vrijheden, democratische beginselen en normen vastgelegd in het International Bill of Human Rights.

 

Hierin worden de belangrijkste risico’s op gebied van mensenrechten beschreven :

1. Kinderarbeid extern

2. Discriminatie

3. Recht op eerlijke verloning

4. Monitoren van werkomgeving

5. Milieu-impact extern en intern

6. Recht op vakvereniging en collectieve onderhandeling

7. Vordering actiepunten en doelstellingen

8. Transparantie en verantwoording

 

Belangrijkste actiepunten :

Kinderarbeid extern

Het risico op mogelijke betrokkenheid bij kinderarbeid valt vooral in de toeleveringsketen vooral bij buitenlandse leveranciers. We trachten dan ook zo veel mogelijk in België en onze buurlanden te bestellen. Bij onze verdere buitenlandse leveranciers hebben we een strikt beleid geïmplementeerd tegen kinderarbeid, informeren naar controles bij deze leveranciers. 

 

Vordering actiepunten en doelstellingen voor de komende jaren :

Aantal gecontacteerde leveranciers ivm Human Rights and Child Labor in bijzonder :

2023 : 0  / 2024 : in uitvoering : doelstelling 7 leveranciers / 2025 : doelstelling 29 leveranciers

Aantal leveranciers per geografische locatie :

België : 22 / Nederland : 3 / Frankrijk : 2 / Duitsland : 1 / Polen : 1

 

Actiepunten 2 tem 6 : sensibilisering op vlak van Human Rights

Alle afdeling verantwoordelijken zullen minstens 1 keer per jaar een online opleiding volgen over Human Rights. De verantwoordelijken zullen dit op hun beurt door briefen aan hun ondergeschikten. Dit wordt op regelmatige basis herhaald.

In 2024 namen 6 afdeling verantwoordelijken deel aan de Amnesty International Introduction to Human Rights.

Doelstelling voor deelname in 2025 : 6

 

Transparantie en verantwoording

PAN-ALL en zijn management zijn verantwoordelijk voor het implementeren van dit beleid. Onze HR-verantwoordelijke draagt de verantwoordelijkheid  voor het dagelijkse opvolging en de implementatie van dit beleid. De naleving ervan zal regelmatig gecontroleerd worden door de directie. De directie staat in om op regelmatige basis samen met de HR verantwoordelijke de Human Rights Risico-analyse te herevalueren. We zullen ervoor zorgen dat deze code aan elke werknemer zal worden meegedeeld en dat de nodige opleidingen wordt voorzien. Eventuele inbreuken op dit beleid zal onderworpen worden aan disciplinaire maatregelen. Het -te goeder trouw- melden van een inbreuk op de code garandeert de continuïteit van PAN-ALL. Elke medewerker moet zich daarom niet geïntimideerd voelen om inbreuken te melden aan zijn of haar overste. Indien nog steeds geen passende maatregelen werden genomen, nadat een inbreuk van deze code werd gemeld aan de overste, wordt de werknemer verzocht om de zaak onder de aandacht te brengen van de interne toezichthouder.

 

Periodieke revisie : deze HR Policy zal periodiek herzien en geüpdatet worden door het management van PAN-ALL.

 

 
 

Webdesign : ETS-Informatics | © 2024 PAN-ALL nv systeemwanden, alle rechten voorbehouden | Sitemap